.Pain changes people

درد آدم ها را تغییر میدهد.

.Pain changes people

درد آدم ها را تغییر میدهد.

.Pain changes people

پست سی و سوم:چرا باران نیامد امروز...

يكشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۰۶:۵۹ ب.ظ

باید باران می آمد..

باید آسمان آنقدر میخندید که اشک هایش جاری شود..

و بعد لا به لای آدم هایی که چتر در دست گرفته اند،من با لبخند لبخندهایش را حس میکردم...

باید مردم غر میزدند به آرایش پاک شده و موهای از فرم افتاده شان...

باید لبخند میزدم به غر هایشان..

به خلاقیت آدم هایی که سرتاسر خود را مشمبا پیچ میکردند...

باید باران می آمد...

باید بیخیال امتحان آمار و حسابان ؛من و کیمیا سر تا سر مدرسه به آن بزرگی را می دویدیم..

باید قهقهه هایمان دنیا را پر میکرد...

باید دیوانه بازی هایمان را میدیدند و یک"خدا شفا بدهد" نثارمان میکردند...

و چه شفایی بهتر از آنکه شاد زندگی کنیم...قهقهه بزنیم و بی خیال دنیا و دردهایمان دیوانه باشیم...

باید باران می آمد...

این باران های نیامده دارد مرا از دیوانگی جا می اندازد...

من میخواهم دیوانه باشم...

  • ما جــــــــღــــــدہツ