.Pain changes people

درد آدم ها را تغییر میدهد.

.Pain changes people

درد آدم ها را تغییر میدهد.

.Pain changes people

پست هجدهم

سه شنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۴۱ ب.ظ
قلبم از درد
و سرم از هجوم اینهمه اتفاق...
و پاهایم از راه های رفته و نرفته...
و دستانم از چیز های ساخته و نساخته...
و چشمانم از نامردی های دیده و ندیده...
و گوشهایم...
و زبانم...
و مغزم...
و معده ام...
و ...
خسته اند...خیلیییی خسته...کاش میشد آدم ها هم برای مدتی میرفتند مرخصی... از خودشان جدا میشدند...و هر تکه شان راهی را در پیش میگرفت...بعد که همه چیز فراموش شد،دوباره بر میگشتند و به هم متصل میشدند...

+این من نیازمند یک هیپنوتیزم برای فراموشی کللللل زندگی اش است...
  • ۹۷/۰۸/۲۲
  • ما جــــــــღــــــدہツ