.Pain changes people

درد آدم ها را تغییر میدهد.

.Pain changes people

درد آدم ها را تغییر میدهد.

.Pain changes people

پست هفدهم

سه شنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۰۹:۲۲ ب.ظ

صدای شکستنشو شنیدم...اما دیگه دلم نمیخواست دستامو ببرم سمتش تا آرومش کنم...دلم نمیخواست  بغلش کنم تا تیکه هاش به هم بچسبن...گذاشتم بریزن...گذاشتم له بشن زیر پای بقیه...دیگه انقدر خسته بودم که فقط به نیست شدنش نگاه کردم...خیلییی راحت تر از اونی که فکرش را میکردم نابود شد..و منی که دیگر حتی صدایم هم در نمیامد...

له شد و با هر قدمی که رویش گذاشته میشد بیشتر در زمین فرو میرفتم...رفت و رفتم...و فرداش آسمان برای نبودن هایمان بارانی سر داد...نبودن هایم برای خودم...انقدر جای خوشحالی داشت؟  • ۹۷/۰۸/۲۲
  • ما جــــــــღــــــدہツ