.Pain changes people

درد آدم ها را تغییر میدهد.

.Pain changes people

درد آدم ها را تغییر میدهد.

.Pain changes people

پست دوازدهم

يكشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۳۸ ب.ظ

گاهی کاری با تو می کنند

که آدم از آدم بودنش خسته می شود

بیشتر از همیشه دلش میخواهد برود

احساساتش را بردارد و بریزد دور

هی روی آن قدم بزند

....

#ناشناس


  • ما جــــــــღــــــدہツ